Hãy bắt đầu yêu công việc của mình tại DragonImages Production Studio.

Hiện tại chúng tôi đang tìm ứng viên cho các vị trí sau:

Nếu hiện tại chúng tôi không có vị trí đang cần tuyển, nhưng bạn rất muốn là một thành viên của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi như hướng dẫn ở dưới. Bạn sẽ là người đầu tiên chúng tôi xem xét hồ sơ khi studio có nhu cầu về vị trí này.

Ứng tuyển việc làm như thế nào?

Hãy gửi hồ sơ của bạn tới
Trong đó, bạn vui lòng đính kèm các tài liệu sau:

Cảm ơn bạn!
Nếu hồ sơ của bạn thú vị, chúng tôi chắc chắn sẽ liên hệ lại với bạn vào một ngày sớm nhất!
top